#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 30 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
นำทีมชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน จิตอาสาในพื้นที่ ร.ร. บ้านท่าลาดวารีวิทยา ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
มีผู้รับบริการวัดความดันโลหิต 15 ราย
ผู้รับยาจำนวน 10 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้.
– กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ จำนวน 6 ราย
– กลุ่มอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จำนวน 4 ราย
แจกแอมโมเนีย จำนวน 120 ราย