“กองทัพบก แบ่งปันน้ำ รวมน้ำใจ ช่วยภัยแล้ง”
กองทัพบก โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่27 ร่วมกับ อาสาสมัครกิจการพลเรือน จิตอาสาพระราชทาน และ อบต.ดงลาน นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 18,000 ลิตร เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้น บ้านหนองจิก ม.12 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ปี 2564 “
พร้อมกันนี้ ได้นำขุนภักดี27 จัดกิจกรรมศิลปะลำกลอนพื้นบ้านอีสาน สร้างความสุข สนุกสนาน ความผ่อนคลาย ในช่วงวิกฤติภัยแล้ง รวมทั้งรณรงค์สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในการป้องกันโรคโควิด-19 และ เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ สร้างความอบอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน ที่กองทัพบกเป็นที่พึ่งในทุกโอกาส