“ช่วยขนย้ายสิ่งของภายหลังน้ำลด”
#ศบภ.มทบ.27 โดย ร.16 พัน.3 นำกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน ช่วยขนย้าย สิ่งของลงจากที่สูง ที่บ้านปลาคูณต.ท่าหาดยาว และบ้านท่างาม ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ลงจากที่สูง เพื่อจัดเตรียมสถานที่​ฟื้นฟูด้านความสะอาดภายหลังจากระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง