ร่วมซ่อมแซมพนังกั้นลำน้ำชีที่ถูกน้ำกัดเซาะขาด ในพื้นที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ศบภ.มทบ 27 โดย ช.พัน.6 พล.ร.6 นำกำลังพลเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ อบต.นางาม,ทต.ขวาว, อบต.นาเลิง,ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ซ่อมแซมพนังกั้นลำน้ำชีที่ถูกน้ำกัดเซาะขาด ความยาว 12 เมตร บริเวณเวณเส้นทาง บ.สำโรง ม.8 – บ.กุดเรือ ม.7 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลเข้าพื้นที่การเกษตรของประชาชน และอาจส่งผลกระทบบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ 3 ตำบลปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการซ่อมแซมประมาณ 70% เมื่อปิดกั้นทางน้ำแล้วเสร็จจะดำเนินการถมเป็นคันดินเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้ตามปกติต่อไป