“อบรมให้ความรู้ในเรื่องสิทธิเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนของน้องทหารใหม่”
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบปะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของหน่วยฝึกทหารใหม่ฯ และอบรมให้ความรู้ในเรื่องสิทธิเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนของน้องทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ.2565 ผลัดที่ 2 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27