“เยี่ยมน้องทหารใหม่”

พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ผลัดที่ 2/65 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในการตัดผมให้แก่ทหารใหม่ และตรวจความสะอาด ความเรียบร้อยของตอนสูทกรรมในการประกอบเลี้ยงอาหารให้แก่ทหารใหม่ เพื่อให้น้องทหารใหม่ได้รับประทานอาหารที่สะอาด และถูกสุขอนามัย