เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 1700 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว การจัดงานประเพณี. “สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 ร่วมกับชมรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, สถานศึกษา,พ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และบริเวณบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน