“มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด”
พันเอก จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27/จิตอาสา 904 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน