ชป.กร.มทบ.27 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบก
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์ ประจำปี 2566 การสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก และการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบก ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด และ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการสมัครทางออนไลน์ ขั้นตอนในการกรอกใบสมัคร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างมาก