เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๖๓๐ น พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗ มอบให้ พ.อ.พิทักษ์ชัย กิ่งเกษ หก.กกร.มทบ.๒๗ เป็นผู้แทน เข้าร่วมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จว.ร.อ.ครั้งที่ ๕ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้เกิดความคุ้นเคยและเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ป็นทางการ และสามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกลาง (ชั้น๒) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จว.ร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ. เป็นประธานในพิธี