“มทบ.27 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 16 นาย ณ บริเวณห้องโถง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และคณะนายทหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เพื่อประกาศคุณงามความดี และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไป