มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์ (จสอ.รท.)
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 0900 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก วิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์ (จสอ.รท.) ให้แก่ผู้ต้องขังชาย จำนวน 50 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ณ เรือนจำชั่วคราวรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีจิตอาสา ช่วยเหลือเรือนจำ และสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตัวผู้ต้องขัง และเป็นการชดเชยความผิดที่เคยได้กระทำ ให้กับสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความมีวินัย มีจิตสำนึกที่ดี รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้กำหนดหลักสูตร ได้แก่ สำนึกและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย วินัยและหลักในการปฏิบัติของจิตอาสาพระราชทาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่พลเมือง และ การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง คืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม ตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป