มทบ.27 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รอง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 2 และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม
โดยโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ที่ทรงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระอนุญาตให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 53 ซึ่งได้มีการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรณ์ในพื้นที่ ประกอบไปด้วย ถุงยังชีพ รถจักรยาน และทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ในโอกาสนี้ สำนักงานสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินด้วยระบบออนไลน์ และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้จัดชุดแพทย์บริการฝังเข็ม เพื่อบำบัดรักษาโรค สร้างความสุข ความประทับใจและรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชน