ห่วงใยทหารใหม่….ใส่ใจคุณภาพอาหาร
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมรับประทานอาหารกับทหารใหม่ ณ โรงเลี้ยง กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้ประเมินคุณภาพ รสชาด ปริมาณ อาหาร ความชำนาญการปรุงอาหาร และการกำหนดเมนูต่างๆกับ เจ้าหน้าที่สูทกรรมโดยตรง พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้การประกอบเลี้ยงเป็นไปอย่างมีคุณภาพ อร่อย และถูกหลักโภชนาการ