“มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าวช่วยเหลือ นางเดือนเพ็ญ รินทะสมบัติ ซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ บ้านสระแก้ว ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เก็บเกี่ยวนวดข้าวในราคาถูก เพื่อลดต้นทุนการผลิต พื้นที่นาจำนวน 5 ไร่ ได้ข้าวเปลือก 2.5 ตัน
ซึ่งเกษตรกรรู้สึกขอบคุณกองทัพบกที่ได้นำยุทโธปกรณ์มาช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้