มทบ.27 ร่วม “โครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานใน “โครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565” โดยมี พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์จากวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 รูป โดยมี ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด, พุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด, กำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ และลูกจ้าง มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ, รับฟังพระธรรมเทศนา และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาพระจำชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป