พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร และพัดยศ ถวายแด่พระสงฆ์ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 1400 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพวชิรวิมล พระเทพวชิรรังสี พระราชวัชรวิสุทธิ์ พระพิศาลวชิราภรณ์ และ พระภาวนาวัชราจารย์ ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธี ฯ
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์พระสงฆ์ที่ดำรงอยู่ในสมณคุณ และมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาให้สูงขึ้น เพื่อจักได้บริหารพระศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสถาพร ตามโบราณราชประเพณีสืบต่อไป
ขอบคุณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด