มทบ.27 ร่วมให้การต้อนรับคณะ รอง ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน ในโอกาสเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีความห่วงใยในข้าราชบริพารและประชาชน ในพื้นที่ ต.ศรีโคตร จ.ร้อยเอ็ด จึงได้มีพระราชดำริโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ฯ เดินทางมาเป็นประธานกิจกรรม ณ วัดรังษี ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ในห้วงประมาณ มี.ค.66 นั้น
วันที่ 15 ธ.ค. 65 พล.ต.จักรพันธ์ ขันมั่น ผบ.มทบ.27/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.27 อนุมัติให้ พ.อ.ภูวเดช อุทัยพรหม รอง เสธ.มทบ.27/ จิตอาสา 904/ เลขาฯ ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.27 ปฏิบัติภารกิจร่วมกับ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน , พล.ท.สมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฏิบัติการพิเศษประจำสำนักงานฝ่ายเสธ 904 หน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และคณะฯ สำรวจพื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ โคก หนอง นา บ้าน พ.ต.หญิง สุรีมาตย์ เจริญผิว ณ บ้านเลขที่ 26 บ้านดอนแคน หมู่ที่ 5 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ฯ เพื่อดำเนินกิจกรรม