“แม่บ้าน มทบ.27 เยี่ยมรับขวัญบุตรแรกคลอดของกำลังพล” เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะแม่บ้านฯ ได้เยี่ยมกำลังพลและครอบครัวที่มีบุตรแรกคลอดผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมปฏิบัติการมณฑลทหารบกที่ 27 ต่อจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมบุตรแรกคลอดของกำลังพลที่บ้านพัก จำนวน 4 ราย พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพล เป็นการดูแลเอาใจใส่ครอบครัวของกำลังพล เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน