“ผบ.มทบ.27 ตรวจความพร้อมด้านคุณภาพและการจัดการฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่เหล่าทหารแพทย์”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจความพร้อมด้านคุณภาพและการจัดการฝึกสำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่เหล่าทหารแพทย์ โดยประเมินความพร้อมด้านมาตรฐานการฝึก และการดูแลทหารใหม่ เพื่อให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย ณ กองพันเสนารักษ์ที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สันอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
#น้องคนเล็กทภ2