ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 จัด ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนและเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วย ร่วมกับ รพ.สต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและตรวจสุขภาพผู้ป่วยพร้อมทั้งแนะนำในการดูรักษาสุขภาพของผู้ป่วยในพื้นที่ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นอกจากนั้นยังได้ให้คำแนะนำให้แก่ผู้ป่วยและคนในครอบครัวพร้อมทั้งได้มอบยาเวชภัณฑ์ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงแนะนำให้คนในครอบครัวช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป