มทบ.27 ซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยค่ายประเสริฐสงคราม
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 1430 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 (2) พร้อมด้วย พันเอก ศีกร สิงหรา รักษาราชการแทน หัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนในการตรวจสอบการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยค่ายประเสริฐสงคราม ณ บริเวณกองรักษาการณ์ มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุดเผชิญเหตุเข้าทำการระงับยับยั้งคลี่คลายสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุร้ายภายในค่ายโดยเร็วที่สุด โดย ชุดเผชิญเหตุ จัดกำลังจาก กองร้อยสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่27 27 จำนวน 1 หมวด และ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 1 หมวด จากการซ้อมแผน ฯ พบว่า ชุดเผชิญเหตุมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ สามารถเข้าสกัดกั้น รั้งหน่วง และคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที