ผบ.มทบ.27 ร่วมต้อนรับ มทภ.2 และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 27 กันยายน 2562 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและเยี่ยมผู้ประสบภัยนำ้ท่วมเพื่อรับฟังปัญหาข้อเดือดร้อนของประชาชน โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พันเอก ชลิต บรรจงปรุ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอร่วมลงพื้นที่ ณ จุดบริเวณพนังกั้นน้ำขาด บ้านท่าทางเกวียน หมู่ที่ 4 บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 และบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจความเสียหายของพนังกั้นนำ้และสำรวจพื้นที่นาที่เสียหายจากทรายที่ถูกน้ำพัดทับถมที่นาและพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งทรายที่ถูกนำพัดมาถมในพื้นที่ทางการเกษตรมีความสูงถึง 1 เมตร มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 68 ราย พื้นที่ประมาณ 530 ไร่ ซึ่งหน่วยงานราชการได้เข้าให้ความช่วยเหลือ เช่น กองพันทหารช่างที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้นำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ อย่างเร่งด่วน จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางไปยังศาลาประชาคมบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 5 เพื่อประชุมชี้แจงมาตรการในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัย และรับฟังผู้แทนเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อน เพื่อบูรณาการการให้ความช่วยเหลือต่อไป