“มทบ.27 ร่วมพิธีบวงสรวงแม่โพสพและพิธีเปิดในงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธี บวงสรวงแม่โพสพและพิธีเปิดในงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด(งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก) โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์ตลอดจนสินค้าการเกษตรอื่นๆที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด และเชื่อมโยงสู่การตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด