“มณฑลทหารบกที่ 27 เฝ้าฯรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน TO BE NUMBER ONE”
วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะข้าราชการสังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 เฝ้าฯรับ – ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน TO BE NUMBER ONE ในโอกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียน ยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธร ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563