มทบ.27 ส่งความสุขและความปรารถนาดีเป็นกำลังใจสู่ชายแดน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกที่ 27 นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล ร่วมเขียนคำอวยพรปีใหม่และความปรารถนาดีลงใน ส.ค.ส.อวยพรปีใหม่ 2566 เพื่อส่งมอบความสุข ความปรารถนาดี และความห่วงใย ให้กับกำลังพลที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน สร้างความสุขทั้งผู้ให้ และผู้รับ ตามดำริของ ผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาคที่ 2
โดย มณฑลทหารบกที่ 27 จะนำ ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ 2566 ส่งมอบให้กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และกองกำลังสุรนารีต่อไป เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจที่ดีให้กับเพื่อนทหารที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทให้กับประเทศชาติและประชาชน