“มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หน.ส่วนราชการ หน.หน่วยงาน และนายอำเภอ ครั้งที่ 12/65”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 12/65 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการในการร่วมจัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 และขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2566 ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด