“มทบ.27 มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับครูฝึกทหารใหม่”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับทหารกองประจำการ ที่เป็นครูฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2 จำนวน 22 นาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เนื่องจากตลอดห้วงการฝึกทหารใหม่นั้น ครูฝึกทหารใหม่ ได้อยู่ในระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง และมีความอุตสาหะ จนส่งผลให้การฝึกทหารใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ณ ห้องโถง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27