“มทบ.27 ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566”
พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ บริเวณหน้า กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตำรวจตรี กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดพิธีฯ พร้อม เจ้าหน้าที่จาก ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีฯเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงวันหยุดยาวช่วงปีใหม่