“กกล.รส.จว.ร.อ.บูรณาการร่วม 3 ฝ่าย แก้ไขปัญหาการแข่งรถ ในทางสาธารณะ”
เมื่อคืนวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา22.00น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด อนุมัติให้พันเอก ณัฐดนัย ผาคำ หัวหน้าฝ่ายยุทธการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกำลังพลสารวัตรทหาร บูรณาการร่วม3ฝ่าย ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะและ ป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดที่ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด
ในการเข้าดำเนินการในครั้งนี้ สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ จำนวน 13 คัน ผู้ต้องหา จำนวน 18 ราย บริเวณถนนวงแหวนรอบในอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่จึงนำรถจักรยานยนต์พร้อมกลุ่มเด็กแว้น ส่ง พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปhttps://www.youtube.com/watch?v=mF1ILRf8PiU