“ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ให้แก่ประชาชน และโครงการ โคกหนองนา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด”
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27(1) /จิตอาสา 904 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ให้แก่ประชาชน และโครงการ โคกหนองนา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน และมีส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด