สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ประกอบพรพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๖ แด่พสกนิกรชาวไทยทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นความสุขกายสุขใจตลอดปีเถาะ พุทธศักราช ๒๕๖๖
โดยใน ส.ค.ส.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าเรื่องราวว่า “ครูของข้าพเจ้าเลี้ยงกระต่ายและสุนัขไว้ด้วยกัน เวลาพระจันทร์เต็มดวง กระต่ายจะยืนสองขาชมจันทร์ สุนัขมายืนสองขาชมจันทร์เป็นเพื่อน” พร้อมข้อความพระราชทาน ว่า
กระต่ายน้อยเพลินมองพระจันทร์เด่น
ชวนสุนัขเพื่อนเล่นจ้องจันทร์ฉาย
ลมพัดเอื่อยเย็นอุราน่าสบาย
ลืมความทุกข์สิ่งร้ายที่ผ่านมา
ขอทุกท่านได้รับพรอันประเสริฐ
สิ่งดีเลิศที่ท่านปรารถนา
จงมาพร้อมดังดวงจิตเจตนา
สองสหายและจันทรามาอวยชัย