ศอ.จอส.มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดบ้านดอนสวรรค์
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 0900 นาฬิกา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันโทพันธ์ณรงค์ คลังสิน สัสดีอำเภอธวัชบุรี และกำลังพลในสังกัดร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ให้สะอาดสวยงามเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โดยมี นายยชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี เป็นประธานฯสนองแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสามัคคี ปรองดอง ร่วมมือร่วมใจ ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม