มทบ.27 ให้การต้อนรับ คณะตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงของ สบ.ทบ.
พ.อ. ภูวเดช อุทัยพรหม รอง เสธ.มทบ.27 เป็นผู้แทนในการกล่าวต้อนรับ พ.อ.ณปวร ประทีปอุษานนท์ ผอ.กอง สบ.ทบ. หัวหน้าชุดพร้อมคณะ ในการตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงของ สบ.ทบ. ในพื้นที่ มทบ.27 พร้อมทั้งแนะนำงานด้านการส่งกำลังบำรุงสายสารบรรณ ให้กับ เจ้าหน้าที่คลังแบบพิม์ ทบ. ,เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เบิก – รับ แบบพิมพ์ ทบ. เจ้าหน้าที่ห้องถ่ายบัตรประจำตัว และ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสิทธิกำลังพลต่างๆ โดยมีหน่วยที่เข้ารับการตรวจในพื้นที่ มทบ.27 จำนวน 22 หน่วย ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม