“สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน บัตร ส.ค.ส. ให้แก่ มณฑลทหารทหารบกที่ 27 เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กระทำพิธีรับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน บัตร ส.ค.ส. ให้แก่ มณฑลทหารทหารบกที่ 27 เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพลกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และตั้งสัตย์ปฏิญาณตนว่าจะตั้งมั่นอุทิศปฏิบัติหน้าที่การงาน สนองพระเดชพระคุณอย่างเต็มกำลัง เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยตลอดไป