“เข้มแข็ง สง่างาม”
หน่วยทหารในพื้นจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ดำเนินการซักซ้อมครั้งที่ 3 ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 เพื่อให้มีความเข้มแข็ง สง่างามและพร้อมเพรียง ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด