เมื่อ ๐๓ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๕๐๐ น. พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ อนุมัติให้ พ.ท.สมบูรณ์ ไชยขาว เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น ๔ ศาลากลาง จว.ร.อ.โดยมี นายวันชัย คงเกษม เป็นประธานฯ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๖-๘ มี.ค.๖๓ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดและเกาะกลางบึงพลาญชัย เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ในการนี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน มหาทานบารมี ประเพณีร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๗ มี.ค.๖๓ เวลา ๐๙๒๐ ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย การแต่งกาย ชุดผ้าไทยลายสาเกตสีดอกอินทนิลหรือผ้าไทย รายละเอียดจะสรุปให้ทราบต่อไป