มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 0830 น. พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 และวันกองทัพไทย วันรำลึกถึงวีรกรรมของทหารไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เพื่อให้ส่วนราชการ และประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี ทรงกอบกู้เอกราชให้กับชาติบ้านเมือง โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด