“มทบ.27 ดำนินการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ขั้นที่ 2 ครั้งที่ 3 “
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าสังเกตการณ์และตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ขั้นที่ 2 ครั้งที่ 3 และอำนวยความสะดวกในการคัดเลือกฯ ขั้นที่ 1 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม