“ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย ประจำปีการศึกษา 2565”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย ประจำปีการศึกษา 2565 ของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ สนามยิงปืน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกภาคสนามให้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งเข้าพบปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก และมอบหนังสือสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนต่อไป