“แม่บ้าน มทบ.27 ห่วงใยเข้าเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล“
คุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยและเจ้าหน้าที่พยาบาล จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ (ทีม 3 ประสาน) ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 2 ราย และคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 5 ราย เพื่อสอบถามความเดือดร้อน ให้คำแนะนำและติดตามการเข้าร่วมโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว รวมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ และร่วมวางแผนให้ช่วยเหลือ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 0900 น.)