“สานฝันสู่โรงเรียนนายสิบทหารบก”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบปะเยี่ยมให้กำลังใจทหารกองประจำการที่เข้าโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2566 ณ ห้องอบรมกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมมอบเงินเพื่อนำไปจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคบำรุงร่างกาย
และแนะนำการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้พร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนายสิบทหารบก ภาควิชาการ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นี้