“ครอบครัวเดียวกัน”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ มารดาของ จ่าสิบเอก เอกพงษ์ ปัตลา สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ณ วัดบ้านกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับครอบครัวกำลังพลที่สูญเสีย เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน