“ตรวจสุขภาพประจำปี”
มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการของหน่วย โดยโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจเลือด การตรวจสุขภาพในช่องปาก และเอ็กซเรย์ปอด เพื่อให้รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพของกำลังพลในหน่วย พร้อมแนะนำวิธีการ แนวทางการบริโภค และการออกกำลังกาย ให้กำลังพลมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ