“ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท.หญิง ชั้นปีที่ 3 ผลัดที่ 6 นฝ.นศท.มทบ.27”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 3 ผลัดที่ 6 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะครูฝึก ฯให้การต้อนรับ
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ สนามยิงปืน ร.16 พัน.1 และเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกกระโดดหอสูง 34 ฟุต สถานีทดสอบกำลังใจ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 สร้างขวัญ กำลังใจให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ที่ผู้บังคับบัญชาเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกในครั้งนี้