“ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3(หญิง) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด “
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3(หญิง) ประจำปีการศึกษา 2565 และคณะครูฝึก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ในการนี้ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะ และบรรยายการปฏิบัติ​งานการพยาบาล และประสบการณ์​งานโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่แนวชายแดน กรณีพิพาทพรมแดนไทย-กัมพูชา​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​และ​จังหวัดสุรินทร์ พร้อมแนะนำแนวทางการสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ให้กับนักศึกษาวิชาทหารหญิง ภายหลังจากจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคต