มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองควบคุมกำลังสำรอง/หัวหน้าคณะชุดตรวจควบคุมระบบส่งกำลังสำรอง ประจำปี 2566
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พันเอก คมกฤษณ์ แสงไชยราช ผู้อำนวยการกองควบคุมกำลังสำรอง/หัวหน้าคณะชุดตรวจควบคุมระบบส่งกำลังสำรอง ประจำปี 2566 และคณะได้เดินทางมาตรวจการควบคุมกำลังพลสำรอง ประจำปี 2566 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด