มทบ.27 ร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานบุญผะเหวด ปี 2566
พันเอก ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ ช่วยราชการกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วยร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2566 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
งาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2566 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนระลึกถึงคุณงามความดีในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่