“มอบทุนการศึกษาจากการประกวดคลิปวิดีโอเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบเงินทุนการศึกษาจากการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีความกตัญญูต่อบิดา และผู้มีพระคุณ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ให้แก่ เด็กชาย ปัณณศร ศรีธาตุ ซึ่งได้รับรางวัลประเภทบุคคล จาก กองทัพบก เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท และ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดี