“พิธีแห่พระอุปคุตพระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน จากวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) มาประดิษฐานชั่วคราว ณ ลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, และประชาชนเข้าร่วมพิธี
งาน”มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจำปี 2566”จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2566 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสืบสานงานประเพณีประจำปี อันเป็นวิถีชีวิตของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดให้คงอยู่สืบไป